niedziela, 31 stycznia 2016

Evolve


blouse- unisono.eu
necklace - katherine.pl
pants- H&M


wtorek, 19 stycznia 2016

Stars come out

Ulica Bracka biegnie przez Śródmieście od pl. Trzech Krzyży do ul. Chmielnej. Dawniej nazwę "Bracka" nosiła również ulica Prawnicza w Ursusie. Jej zatwierdzona w 1770 r. nazwa, której w nowoczesnej polszczyźnie odpowiada przymiotnik 'braterska', pochodzi od ulokowanych wzdłuż drogi w XVIII w. licznych posiadłości zakonów męskich (braci paulinów, misjonarzy).
Zabudowa wzdłuż ulicy na początku była w większości drewniana. Pierwszą kamienicą wzdłuż ul. Brackiej była wybudowana w 1834 roku kamienica Gołaszewskich (nr 11/13), zaprojektowana przez Antonio Corazziego, z czasem powstało też kilka kamieniczek na rogu z ul. Nowogrodzką i ul. Widok. W latach 30. XIX wieku przy ul. Brackiej przejściowo znajdował się szpital św. Łazarza. Prawdziwy boom budowlany nastąpił po 1875 roku. Zaczęto wówczas budować liczne, nawet czteropiętrowe kamienice, które szybko zabudowały otoczenie ulicy. Powstały też reprezentacyjne gmachy, takie jak dom towarowy Braci Jabłkowskich (nr 25) oraz kamienica Towarzystwa Ubezpieczeń „Zgoda” (nr 13).
W 1939 roku kilka kamienic zostało spalonych w wyniku niemieckich bombardowań, natomiast w 1941 roku okupanci wprowadzili nową nazwę ulicu- Ordenstrasse (Zakonna). Dnia 2 lutego 1943 roku w kamienicy nr 23 dokonano akcji "Bracka". Podczas powstania warszawskiego w rejonie ulicy toczyły się ciężkie walki. Zaraz po wojnie, w wyniku przebudowy ul. Kruczej, ul. Bracka straciła na znaczeniu.
Przy ul. Brackiej znajdują się :
  • Kamienica Juliana Fuchsa
  • Kamienica pod Gryfami
  • Kamienica Józefa Skibińskiego, w podwórku zachował się grób powstańczy Antoniego Godlewskiego "Antka Rozpylacza"
  • Centrum Prasowe PAP
  • Wolf Bracka (Dom Mody VitkAc.)
  • Dom Handlowy Smyk
  • Kamienica Jaroszyńskiego, w podwórzu Pałac Brzozowskich
  • Dom Towarowy Braci Jabłkowskich  oraz Nowy Dom Braci Jabłkowskich, w których niemalże co 2 tygodnie odbywają się tragi mody.
coat- unisono.eu
sweater- H&M
pants-F&F